Květen

Rododendrony, azal­ky, ale i jabloně a další stromky se nám při dobré péči odmě­ňují tím nejkrásnějším, čím mo­hou - svými květy. Příroda začí­ná žít naplno. Sluníčko již pří­jemně hřeje, ale to všechno s sebou přináší i negativní

důsledky. Škůdci útočí na naše stromky každým dnem, a to i ve zcela nečekaném množství. Jarní slunce - někdy tak pří­jemné, dokáže svým intenziv­ním zářením spálit mladé lístky a na celý rok je poznamenat nevzhlednými hnědými skvr­nami.

 

1)Získávání a pře­sazování rostlin

Zakořeněné řízky z loňského rozmnožování přesadíme - nejlépe do volné půdy, aby během roku co nejvíce zesílily.

U bonsají, které jsme nepřesadili, kontrolujeme, zda drenážní otvory nezarostly kořeny, čímž by se zamezilo odtoku vody z misky a docházelo by k zahnívání kořenů.

 

2) Tvarování

Při alespoň částečném vyzrání letošních výhonků můžeme velice opatrně již nyní usměrňovat jejich růst drátem nejnižšího průměru. Musíme dbát, aby byly výhonky již dobře zdřevnatělé, neboť jinak se velice snadno vylomí.

Pokud jsme nestihli tvarování drátem před olistěním, můžeme tak učinit velice dobře i nyní. Listy se nám sice při práci pletou, ale větvičky jsou ideálně pružné. Drátem můžeme tvarovat v tomto období všechny listnaté a většinu jehličnatých dřevin. Nejpozději v květnu nezapomeneme odstranit drát z loňského tvarování, neboť by se zařízl do kůry. Pokud však nejsme s tvarem spokojeni, umístíme na větev drát nový.

Po 15. květnu, kdy máme záruku, že už nám listnaté bon­saje nenamrznou, můžeme naplno přistoupit ke krácení letorostů. U jehličnanů přistupujeme ke krácení letošních výhonů na jednu třetinu, případně u borovic vylamujeme celé "svíčky" rašící na nevhodných místech. V květnu musíme tuto práci ukončit.

 

3) Hnojení

Pokud jsme se rozhodli přihnojovat, pokračujeme tak po celou základní vegetační dobu až do konce července ve zhruba čtyř až pětitýdenních intervalech. U bonsají plodících, přestaneme hnojit v období od rozkvětu do nasazení plodů. U jehličnanů začínáme s přihnojováním až po zakrácení výhonu.

 

4) Ochrana před škůdci

Květen je pro hmyz vrcholem sezóny. Zejména mšice a svilušky jsou v této době nesnesitelné. Při vlhkém počasí je sice hmyzích škůdců méně, ale zato se mohou objevit nepříjemná houbová onemocnění. U některých javorů se touto dobou občas vytvoří na listech podobný bílý povlak jako je padlí, ale nejde fungicidy používanými proti padlí zdolat. Jedi­nou známou ochranou proti této houbě (vhodné i proti padlí) je nalézt pro uvedené listnáče vhodné vzdušné stanoviště, kde listy co nejdříve oschnou. Z tohoto důvodu není vhodná ani pozdní večerní zálivka, neboť listy pak zůstanou dlouho vlhké - což jsou ideální podmínky pro napadení těmito houba­mi.

 

5) Umístění

Světle zelené nevyzrálé lístky bonsají musíme v květnu chránit před silným slunečním zářením. Pokud se nám to nepodaří, slunce listy spálí a tak je raději před přímým slunečním zářením (alespoň v poledních hodinách) chráníme stíněním. Pokud máme stromky umístěné u zdi, nezapomínáme je otáčet. Mezi bonsajisty je již částečně vžitý způsob otáčení ve směru hodinových ručiček o 90° každých 14 dní.