Prosinec

Rok končí, vše co mělo být uděláno je hotovo a v lednu můžeme začít znovu, neboť tato práce není nikdy ukon­čena. I tvar mistrovské bonsaje musí být neustále hlídán, do­tvářen a opravován, jinak svůj tvar ztratí. A tak po celou dobu našeho spolužití s bonsají mu­síme pečovat nejen o její "do­brou výživu" a zdraví, ale také o její vzhled. Stává se členem naši rodiny, vyžaduje naši péči a lásku a odmění se nám svou krásou, klidem, který z ní vy­zařuje, a přenáší se do nás a ve formě jakési záhadné energie nám pomáhá v pře­konávání každodenních strastí a problémů.