Říjen

Listnáče jsou nyní již zcela vybarvené. Chlorofyl je uklá­dán do rostlinných pletiv na další rok a mráz rozkládá zbyt­ky tohoto listového barviva do neuvěřitelné škály barev od hnědé přes žlutou až do všech odstínu červené. Desátý měsíc roku je však také trochu smutný, neboť se na několik měsíců odloučíme od toho, co máme rádi a co nás během roku často naplňu­je životním optimismem. Od konce října až do března se (v těch nejdrsnějších podmín­kách) totiž od bonsají odlou­číme a poskytneme jim potřeb­ný zimní spánek.

 

1) Získávání a přesazování

Nyní již můžeme bez obav vykopat všechny druhy dřevin, zejména pokud jsme si je v předcházejících měsících řádně k vyzvednutí připravili. Pokračovat můžeme až do promrznutí půdy, kdy musíme práce přerušit. Při přesazování z volné pů­dy je vhodné rostlinu neumísťovat do kontejneru nebo dokonce hned do misky, ale přesadit ji (pokud tu možnost máme) ales­poň na rok do volné půdy na zahradě. Zeminu se snažíme v co největším množství přinést spolu s rostlinou z původního stanoviště.

 

2) Tvarování

Listy opadaly, vynikla stavba koruny listnáčů a již od této doby přemýšlíme co dál? Zhodnotíme letošní práci a vlastně již nyní můžeme ovlivnit vývin koruny v příštím roce vylamováním pupenů na místech, kde si nepřejeme nové výhony. Až do konce října provádíme základní řez některých list­náčů - zejména japonských javorů. Pokud nám nevyzrály některé letorosty, raději je odstraníme, neboť by v zimě namrzly a začaly by plesnivět, případně by byly napadeny hnilo­bou. Až do zámrazu můžeme tvarovat drátem jalovce a borovi­ce. Pokud se nám práce nepodaří dokončit do příchodu mrazů, přerušíme ji, neboť múze dojít k citelnému poškození rostliny.

 

3) Ochrana před škůdci

Koncem října můžeme provést preventivní postřik proti škůdcům, kteří nakladli svá vajíčka do prasklin v borce nebo na větvičky a pupeny. Pokud máme provedený preventivní postřik proti přezimujícímu hmyzu, hrozí nám v zimním období i různá houbová, plísňová a hnilobná onemocnění. Rovněž i v tomto případě se uchylujeme k některému z preventivních postřiků.

 

4) Umístění

Konec měsíce října je obdobím, kdy přistupujeme k zimování bonsají. Zimování má mnoho způsobu a ty zase mnoho vari­ant. Prakticky každý pěstitel hledá způsob nejbezpečnějšího přezimování svých rostlin. Vychází přitom z klimatu v dané oblasti a samozřejmě také ze svých podmínek. Zde si musíme ujasnit několik hledisek, podle kterých zvolíme způsob pře­zimování:

• z jakých klimatických podmínek pochází rostlina, kterou chceme zazimovat

• jaké klimatické podmínky jsou v zimě v místech, kde bonsaje přečkají dobu do jara

• z čeho jsou zhotoveny misky a zda jsou natolik kvalitní, aby mohly přečkat zimu s rostlinou venku