Srpen

Léto vrcholí, dny jsou stále dlouhé teplé a ve společnosti bonsají můžeme trávit spoustu času. Známe na nich již každý lísteček, a protože v tomto mě­síci prakticky ukončí svůj růst, přemýšlíme již o jejich podobě v příštím roce o tom, co na jejich tvaru ještě opravíme a vylepšíme.

 

1) Získávání a pře­sazování rostlin

V první polovině měsíce pla­tí stejná omezení činnosti jako v červenci. Aktivní začínáme být až koncem srpna, kdy můžeme začít vyzvedávat připravované dřeviny z jara, nebo z loňského roku (okopané s přerušenými kořeny v průměru koruny budoucí bonsaje.Jako první vyzvedáváme borovice, přičemž dbáme na to, aby měly již alespoň částečně vyzrálé letorosty. V druhé polovině srpna můžeme již započít s přesazováním jehličnanů a stále zelených listnáčů. Jako první jsou opět na řa­dě borovice.

 

2) Tvarování

Do poloviny srpna můžeme zaštipovat a prořezávat všech­ny listnaté dřeviny. Pokud tyto práce provádíme i později, ne­poskytneme rostlinám dostatek času na vyzrání, neboť i nadále tvoří nové výhony. Tyto však by nestačily vyzrát a byly by po­škozeny prvními zimními mrazy. Rovněž u jehličnanů můžeme ještě nyní poopravit tvar koru­ny a větví. Většina dvoujehličnatých borovic ještě nyní po za­krácení vytvoří pupeny a tak odstraňujeme rušivé letošní výhony až na 3-4 mm část. Rovněž ostatní konifery (jalovce, cypřiše, zeravy atd.) můžeme nyní ještě naposledy zaštípat. U nově získaných borovic provádíme právě nyní v srpnu a začátkem září základní řez.

Pokud zahrnujeme i redukci množství plodů na bonsajích do tvarování, je třeba nyní již opravdu zodpovědně redukovat počet plodů na stromku. Pokud je na bonsaji příliš mnoho plodů, je rostlina příliš vyčerpávána a v zimním období jí pak nezbyde dostatek zásobních látek na přežití. Vím, že je to pro každého z nás těžké, ale na bonsaji ponechávejme maximálně jednu třetinu vytvořených plodů. Kontrolujeme stav větví tvarovaných drátem. Koncem srpna končí tloušťkový přírůst a tento stav se již výrazně nezmění. V případě zaříznutí drátu do kůry smyčky přerušíme a drát sej­meme. Jelikož je větev zvyklá na fixování, můžeme ještě i nyní provést opravu, ale lepši bude, nechat stromek odpočinout a větev upravit až v jarním období.

 

3) Hnojení

Pokud hnojíme, musíme nyní na konci léta podpořit vyzrávání letorostů. Měníme tedy skladbu hnojiva a na úkor dusíkatých hnojiv (dusík podporuje růst zelené hmoty) preferujeme i na­dále hnojiva draselná a fosforečná. Koncem měsíce hnojení zcela omezíme.

 

4) Ochrana před škůdci

I koncem léta pokračujeme nadále v ochraně stromků před škůdci, z nichž stále mohou být nejnepřijemnějšími mšice a svilušky.

 

5) Umístění

I srpen je měsíc, kdy musíme věnovat značnou pozornost zálivce. Stále trvají vysoké teploty s poměrně nízkou vzdušnou vlhkostí. Navíc již nyní není vhodné chránit rostliny před sluneč­ními paprsky, neboť pomáhají k lepšímu vyzrávání letorostů a tvorbě záložních látek na zimu.