Únor

V naší zeměpisné šířce do­sahují teploty extrémních minu­sových hodnot. Ve většině pra­cí pokračujeme (pokud nám to mráz dovolí) stejně jako v lednu. Dlouhé zimní večery bychom měli vyplnit i studiem literatury, či prohlížením fo­tografií špičkových bonsají v obrázkových publikacích. I tato činnost má svůj značný význam. Japonec totiž na kaž­dém kroku naráží na rostliny zpodobňující staleté stromy, ať již v hale letiště či hotelu, v obchodním domě, v prodej­nách, ale i v parcích a za­hradách. V soukromých, ale i městských zahradách citlivá ruka zahradníka totiž dokáže mnohem víc než vrchol u nás používaného zahradního umě­ní - živý plot. Nám je tato mož­nost odepřena a nezbývá nám, než se ke knize fotografií uchý­lit jako k jedinému dostupné­mu způsobu, jak do oka i do ruky toto umění dostat.

 

1) Získávání a pře­sazování rostlin

V případě počasí bez mra­zu můžeme i nadále získávat předem připravené stromky z přírody. Dřevo je však stále velmi křehké - proto je třeba pracovat opatrně. Intenzivněji si připravujeme vše potřebné k jarnímu přesazování.

 

2) Tvarování

V případě příznivého počasí bez mrazu pokračujeme ve tvarování. Pokud hrozí nebezpečí zlomení větve při jejím ohnutí, uděláme pouze polovinu zásahu. V této době, kdy jsou ještě pupeny nevyvinuté, malé a pevné a nehrozí takové nebezpečí jejich vylomení, omotáme větve drátem. Ohneme je až na jaře, kdy bude stromek v plné míze a ke zlomení větve nedojde.

 

3) Ochrana před škůdci

Pokračujeme v aplikaci postřiků proti přezimujícímu hmyzu tak, jak bylo popsáno v měsíci lednu. Přísně dbáme na stano­veni koncentrace. Silnější roztok, než doporučuje výrobce, nám může rostlinu citelně poškodit.

 

4) Umístění

Rovněž ve stanovišti rostlin se mnoho nezmění. Bonsaje jsou ve svých zimovištích. U choulostivějších druhů umístěných např. ve sklenících se nám může stát, že rostliny předčasně vyraší. V takovém případě pro ně vyhledáme nejsvětlejší a nejvzdušnější místo. Nyní nesmí být v žádném případě vystaveny mrazům. Přes den, pokud se teplota pohybuje nad nulou, mů­žeme narašené stromky otužovat na zahradě. Pokud nám ve skleníku dokonce již vyraší listy, musíme je opatrně přivykat i na sluneční záření. Přímé oslunění však listy spálí.

Pokud nám začínají rašit stromky zimované na studených chodbách či ve sklepech, není to až tak závažné. Bonsaje umístíme v této době na světlé okno v bytě.

Toto předčasné rašení bonsají nás každopádně upozorní na chybu, kterou jsme při zimování udělali. Měli bychom se příště vyvarovat toho, aby pro dřeviny zimující v jakémkoliv "in­teriéru" stoupla teplota na delší dobu nad +5°C.