Září

Začíná druhé nádherné ob­dobí bonsajisty. Po jarním ra­šení a kvetení je to nyní po­čínající podzimní vybarvování listnáčů. Také bonsaje, které mají plody, začínají působit velice dekorativně. Teplota i délka dne však již povážlivě klesá a musíme začít pomýšlet na práce spojené s přezimováním rostlin. V září začneme omezovat zálivku. Tím podpo­říme krásné vybarvení listů a letorosty nebudou v zimě tak ohroženy namrzáním.

 

1)Získávání a pře­sazování rostlin

V září můžeme pokračovat s vykopáváním a přesazová­ním jehličnanů. Nyní již mají všechny druhy vyzrálé leto­rosty a tak můžeme tyto práce provést s nejmenším rizikem. Listnáče však ještě nevykopáváme. Teprve plné podzimní zbarvení či shozené listy jsou neklamným znamením, že je mů­žeme z jejich stanoviště vyzvednout.

Rostliny v nádobách můžeme během měsíce září přesazo­vat takřka bez omezení. Začínáme jehličnany, pokračujeme listnáči a nakonec si necháme samozřejmě ty, jejichž letorosty ještě zcela nedozrály. Koncem září také bezpodmínečně ukončíme přesazování semenáčků a zakořeněných řízků z jarního rozmnožování.

 

2) Tvarování

V tomto ročním období odstraňujeme z bonsají pouze sta­rá odkvetlá květenství a u jehličnanů i suché uhynulé jehličí, aby pronikalo do koruny více světla. Navíc je toto jehličí okamžitě napadáno houbovými chorobami, které se při příznivých pod­mínkách mohou přenést i na jehlice zdravé. Pokud po posledním řezu letorosty ještě příliš bujně narost­ly, je možné je nyní radikálním řezem zkrátit (zhruba o 2/3). I když někteří autoři uvádějí podzimní měsíce jako vhodné pro drátování, doporučuji se jim vyhnout. Délkový i tloušťkový přírůst je ukončen, za normálních okolností rostlina nevytváří žádná růstová pletiva a fixace přes zimní období je tedy ne­smyslná. Navíc drát u některých rostlin nepůsobí (zvláště při vysokých mrazech) v zimním období dobře a zvětšuje se tudíž pravděpodobnost poškození bonsaje.

 

3) Umístění

Pominula letní vedra a ještě není nutné většinu rostlin připra­vovat na přezimování.

Začíná druhé nádh